Ontdek onze JONGE BELGISCHE UIT DE SERRE Witlof

Algemene voorwaarden

  • Bestellingen via de website worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.
     
  • Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, netto en zonder korting betaalbaar op het tijdstip dat de factuur wordt vermeld. Gelieve te betalen op BNP PARIBAS IBAN BE 04 019 0086 3631 / BIC GEBABEBB.
     
  • Bij gebrek aan een stipte betaling, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente verschuldigd van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro.
     
  • In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.